FORUM AMERYKANISTYCZNE
FORUM ZAAWANSOWANYCH STUDIÓW NAD STANAMI ZJEDNOCZONYMI
im. PROFESORA ANDRZEJA BARTNICKIEGO
PROFESSOR ANDRZEJ BARTNICKI FORUM FOR THE ADVANCED STUDIES OF THE UNITED STATES
 

PROGRAM FORUM

________________________________________________________

PROGRAM XV FORUM

Program
June 29 (Friday)


Opening of the Conference
- Prof. Robert Ciborowski, Rector of the University of Bialystok
- Dan Hastings, Cultural Attaché, US Embassy, Warszawa
- Prof. Kalina Bartnicka (PAN, Warszawa)
- Prof. Halina Parafianowicz, Chair of the Organizing Committee (University of Bialystok)

14.30-15.30
Plenary Lecture
- Dan Hastings (Cultural Attaché, US Embassy, Warszawa), 100 Years Together: People, History, Future

15.30-16.30
Session I – Chair: William Glass (OSA, Warszawa)

- Irmina Wawrzyczek (UMCS, Lublin), Colonial Newspapers on the Abduction of the Last King of Poland in 1771 and the Political Climate of Pre-Revolutionary America
- Zbigniew Mazur (UMCS, Lublin), “A Day of Vengeance”: The 1830 Polish Revolution in the American Press, 1831-1832

16.30-16.45 Coffee break

16.45-18.15
Session II – Chair: Lucyna Aleksandrowicz-Pędich (Uniwersytet-SWPS, Warszawa)

- Halina Parafianowicz (UwB, Białystok), Woodrow Wilson and Poland: between the Myth and the Reality
- Milada Polišenská (Anglo-American University, Prague), American and Polish Diplomats during the Munich Crisis
- William Glass (OSA, Warszawa), Billy Graham behind the Iron Curtain 19.00 Dinner (“Villa Tradycja”, ul. Włókiennicza 5)

June 30 (Saturday)

8.30-10.00
Session III – Chair: Irmina Wawrzyczek (UMCS, Lublin)

- Piotr Skurowski (Uniwersytet-SWPS, Warszawa), The Impact of WWI on American Culture
- Lucyna Aleksandrowicz-Pędich (Uniwersytet-SWPS, Warszawa), Poles in American Literature: from Stanley Kowalski to Clements Olin/ski
- Verita Sriratana (Chulalongkorn University, Thailand), American Presence and Influence in the Works of Jerzy Jankowski (1887-1941) and Bruno Jasieński (1901-1938)

10.00-11.45
Session IV – Ph.D. and Habilitation Projects
Chair: Halina Parafianowicz (UwB, Białystok)

- Mariusz Puchacz (UwB, Białystok), Stosunki japońsko-amerykańskie, 1885-1924. Rola i miejsce imigracji
- Agnieszka Gilewska (Uniwersytet-SWPS, Warszawa), Obraz Stanów Zjednoczonych i ich mieszkańców widziany oczami młodych Polaków
- Łukasz Niewiński (UwB, Białystok), Zmiany i rozwój w amerykańskim prawie wojskowym w latach 1775-1865

11.45-12.00 Coffee break

12.00-13:30
Session V – Traditional and Alternative Sources for Historical Research
Chair: Halina Parafianowicz (UwB, Białystok)

- Anna Reczyńska (UJ, Kraków), Wystawa o Polakach w Kanadzie - dylematy historyka Włodzimierz Batóg (UJK, Kielce), Polonika w Tamiment Library
- Jolanta Daszyńska (UŁ, Łódź), Nowe odczytanie źródeł
- Mariusz Puchacz (UwB, Białystok), Muzeum Polskie w Ameryce
- Monika Kamińska, Źródłowe studium przypadku udziału Polaków w I wojnie światowej

13.30-14.15 Lunch

14.15-18.30 Flavors of Podlasie
Sightseeing of the Orthodox Churches in Białystok
Meeting Władysław Pietruk, famous pen and ink artist and author of the new album Cerkwie Kaplice Kapliczki. Diecezja Warszawsko-Bielska, Diecezja Białostocko-Gdańska w rysunkach Władysława Pietruka (Warszawa 2017)

19.00 Dinner (local cuisine)

July 1 (Sunday)

9.00-10.30
Session VI – Chair: Zbigniew Mazur (UMCS, Lublin)

- Piotr Podemski (UW, Warszawa), The Italian Connection: Philip Mazzei, America's Birth, and Poland's Fall
- Katarzyna Stelmasiak (Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa), Thomas Jefferson and Tadeusz Kościuszko: Friends of Liberty
- Michał Staniszewski (Warszawa), Kazimierz Pułaski - Father of the American Cavalry: A Legend Stronger than Truth or a Fact that Needs Stronger Evidence?

10.30-12.00
Session VII – Chair: Włodzimierz Batóg (UJK, Kielce)

- Piotr Derengowski (UG, Gdańsk), Polish Officers and Their Performance during the American Civil War Through the Eyes of Fellow Soldiers
- Mateusz Bogdanowicz (UWM, Olsztyn), Camp Kościuszko, Niagara-on-the-Lake: the Cradle of the Polish-American Legion, 1917-1919
- Zbigniew Kwiecień (OSA, Warszawa), “Kościuszko, Here we were!”. American Volunteer Pilots in Polish Air Service 1919 – 1921 as They Were Seen and Presented a Decade Later

12.00-12.15 Coffee break

12.15-13.45
Session VIII – Chair: Milada Polišenská (Anglo-American University, Prague)

- Vadzim Pauliuchuk (UwB, Białystok), From Polesie to the United States: Emigration before the Second World War
- Sylwia Kuźma-Markowska (OSA, Warszawa), A Transfer of American Values? Young Men's Christian Association in Interwar Poland
- Renata Nowaczewska (US, Szczecin), Close Encounters: Rockefeller Foundation Officers’ Reports on Their Visits to Poland during the Early Cold War Period

13.45 Closing remarks

14.00 Lunch
_________________________________________________