FORUM AMERYKANISTYCZNE
FORUM ZAAWANSOWANYCH STUDIÓW NAD STANAMI ZJEDNOCZONYMI
im. PROFESORA ANDRZEJA BARTNICKIEGO
PROFESSOR ANDRZEJ BARTNICKI FORUM FOR THE ADVANCED STUDIES OF THE UNITED STATES
 

PROGRAM FORUM

________________________________________________________

POGRAM XIV FORUM

23 czerwca 2017 r.

14.00 Otwarcie XIV FORUM przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu w Białymstoku Prof. dr hab. Roberta Ciborowskiego

Wystąpienie Attaché ds. kulturalnych Ambasady USA w Warszawie

Wystąpienie Prof. zw. dr hab. Kaliny Bartnickiej

Wystąpienie Prof. zw. dr hab. Haliny Parafianowicz, Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego FORUM

14.30-16.15 Panel Plenarny (moderator: Prof. Irmina Wawrzyczek)
Prof. zw. dr hab. Halina Parafianowicz (UwB, Białystok), The Great War: Memory and Remembrance in Inter-War America

Prof. zw. dr hab. Lucyna Alexandrowicz-Pędich (Uniwersytet WSPS, Warszawa), Iconic Representations of War in the Canon of American Literature

Discussion

16.15-16.30 Coffee break

16.30-18.30 Obrady (moderator: Prof. zw. dr hab. Lucyna Alexandrowicz-Pędich)

Panel: The American Revolutionary War and the Press: Different Memorial Trajectories of Polish Heroes

Prof. Irmina Wawrzyczek (UMCS, Lublin), Reporting and Myth-Making: Kazimierz Pułaski

Prof. Zbigniew Mazur (UMCS, Lublin), Delayed Americanization: Tadeusz Kościuszko

Prof. Jolanta Daszyńska (UŁ, Łódź), Tadeusz Kościuszko in American War of Independence: Facts and Myths

Discussion

19.00 Uroczysta kolacja (restauracja „Villa Tradycja”, ul. Włókiennicza 5)


24 czerwca 2017 r.


9.00-11.00 Konspekty prac doktorskich i habilitacyjnych

Mgr Tomasz Jacheć (UWM, Olsztyn), ‘Be Like Mike’: Constructing the Myth of Michael Jordan in American Popular Culture of the Late 20th Century

Dr Sylwia Kuźma-Markowska (OSA, Warszawa), Dziecko, rodzina i płeć
w amerykańskich inicjatywach humanitarnych i filantropijnych w II RP

Dr Renata Nowaczewska (USz, Szczecin), Skromne wielkiego początki. Fundacja Rockefellera i jej działalność w Europie 1913-62

Dr Mateusz Bogdanowicz (UWM, Olsztyn), The Reactions of the United States to the 1968 Czechoslovak Events

11.00-11.15 Coffee break


11.15-13.20 Obrady (moderator: Prof. Jolanta Daszyńska)

Dr Katarzyna Stelmasiak (UJK, Piotrków Trybunalski), The American War of Independence in Virginia during the Governorship of Thomas Jefferson

Dr Adam Zdrodowski (Warszawa), President Jefferson’s Imperialism in American Indian Policy

Discussion

Dr Paweł Hamera (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), “Our affection for the great American public is unmistakeable”: the American Civil War and its Coverage in Irish Periodicals

Mgr Michał Staniszewski (UW, Warszawa), July 17, 1864 - the Most Crucial Day of the Civil War

Dr Małgorzata Ziółek-Sowińska (OSA, Warszawa), The Apocalypse and the Civil War in the Poetry of Slave Spirituals

Discussion

13.20-14.10 Obrady (moderator: Prof. Zbigniew Mazur)

Prof. Bohdan Szklarski (OSA, Warszawa), A “macho” with a Velvet Stick - the Image of Theodore Roosevelt as a “man of war”

Mgr Vadzim Paulichuk (UwB, Białystok; Brześć), The Rising U.S. Sea Power and Cuban Independence

Discussion

14.10-15.00 Lunch

15.00 Wyjazd do Osowca (zwiedzanie twierdzy I wojny światowej)

Piknik

Wieczorem powrót do Białegostoku25 czerwca 2017 r.


8.30-10.10 Obrady (moderator: Prof. zw. dr hab. Halina Parafianowicz)

Dr Urszula Niewiadomska-Flis (KUL, Lublin), “Food Will Win the War”: from Victory Gardens to CSAs.

Mgr Mariusz Puchacz (UwB, Białystok), “Opportunity to Win Independence”: Irish Americans and Great War

Mgr Piotr Szlaużys (UwB, Białystok), New Hopes: American Lithuanians and the Great War

Dr Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek (UJ, Kraków), The Soldier's Return - Canadian WWI Veteran Care System

Discussion

10.10-10.25 Coffee break

10.25- 11.40 Obrady (moderator: Prof. Włodzimierz Batóg)

Dr Mateusz Bogdanowicz (UWM, Olsztyn), An American Pigeon?: General Smedley D. Butler and His Anti-war Classic “War is a Racket”

Prof. Milada Polišenska (Anglo-American University, Prague), The Reopening of the U.S. Embassy in Prague in the Turbulent Post-War Months of 1945

Dr Halina Bieluk (UwB, Białystok), The Korean War (1950-1953): a Conflict Consigned to Oblivion

11. 40 -13.20 Obrady (moderator: Prof. Milada Polišenska)


Prof. Włodzimierz Batóg (UJK, Kielce), Public Space vs. University in the American Political and Culture Wars of the 1960s: The Examples of Berkeley and Columbia Universities

Prof. Dave Jervis (UMCS, Lublin), Disasters and Doctrines: Comparing the Post-Vietnam Powell Doctrine and the Post-Iraq Obama Doctrine

Dr Grzegorz Nycz (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Missile Defense in the 'New Cold War' Era Deterrence: a Historical Perspective

Dr Magdalena Modrzejewska (UJ, Kraków), The Libertarian Attitude Toward War – the Anti-War Wing

Discussion

13.20 Zamknięcie obrad
_________________________________________________