FORUM AMERYKANISTYCZNE
FORUM ZAAWANSOWANYCH STUDIÓW NAD STANAMI ZJEDNOCZONYMI
im. PROFESORA ANDRZEJA BARTNICKIEGO
PROFESSOR ANDRZEJ BARTNICKI FORUM FOR THE ADVANCED STUDIES OF THE UNITED STATES
 

IDEA

________________________________________________________

 


Prof. zw. dr hab. Andrzej Bartnicki
                                _______________________________________________________
                                                               

Wiosną 2004 roku, po śmierci Profesora Andrzeja Bartnickiego, wybitnego historyka i „ojca założyciela" polskiej amerykanistyki, podjęliśmy z Prof. dr hab. Krzysztofem Michałkiem inicjatywę upamiętniającą dokonania naszego Mistrza. Chodziło o utrzymanie żywej pamięci o Nim oraz nawiązanie do Jego dokonań badawczych i warsztatu naukowego. Tak zrodziły się doroczne spotkania, organizowane w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku pod nazwą FORUM ZAAWANSOWANYCH STUDIÓW NAD STANAMI ZJEDNOCZONYMI im.PROFESORA ANDRZEJA BARTNICKIEGO (PROFESSOR ANDRZEJ BARTNICKI FORUM FOR ADVANCED STUDIES OF THE UNITED STATES).

Zgodnie z pierwotnym założeniem, FORUM miało stworzyć warunki do wymiany doświadczeń doktorantów zajmujących się badaniami nad historią Stanów Zjednoczonych oraz możliwości dla merytorycznej dyskusji, także nad zagadnieniami metodologicznymi i warsztatowymi, w szerszym gronie osób zajmujących się problematyką amerykanistyczną. W kolejnych latach w ramach FORUM gościli wybitni specjaliści amerykańscy i polscy, jak również coraz liczniej doktoranci z wielu ośrodków akademickich w Polsce. 

Tragiczna śmierć Profesora Krzysztofa Michałka, głównego organizatora wcześniejszych edycji FORUM, które wspólnie prowadziliśmy w Pułtusku, spowodowała konieczność przeniesienia na stałe tych spotkań do Białegostoku.

 Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w kolejnej edycji, już VII FORUM, które odbędzie się w dn. 25-27 czerwca 2010 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia na Uniwersytecie w Białymstoku. Tematem wiodącym tegorocznego spotkania w części referatowej będzie THE AMERICAN CENTURY.

Prof. zw. dr hab. Halina Parafianowicz

________________________________________________